Landmeten

Landmeten

Samenwerken en
doelen bepalen

Ons uitgangspunt voor onze meetkundige beschrijvingen ben jij. Wat wil je weten en waarvoor ga je het gebruiken? Afhankelijk van je doel gebruiken we geodetische meetmethoden die het meest geschikt zijn. Landmeten is onze meest oorspronkelijke meetmethode. Het vormt vaak de basis voor andere diensten zoals maatvoeren. Bij landmeten wordt het huidige aardoppervlak (inclusief bebouwing) gemeten en inzichtelijk gemaakt voor onze opdrachtgevers.

Eenmalig inwinnen, meervoudig gebruik

Bij de selectie van geodetische meetmethoden onderzoeken we hoe we data eenmalig kunnen inwinnen en voor meerdere doeleinden kunnen gebruiken. Door vooraf goed te inventariseren waar jij behoefte aan hebt, kunnen wij ons beperken tot dat wat echt nodig is. Zonder onnodig hoge kosten krijg je dan snel betrouwbare data.

Voor bestaande en
nieuwe objecten

Samen met jou brengen we het object en de omgeving binnen het project in beeld. We winnen informatie in over de omgeving om gefundeerde uitspraken te doen over bestaande en nieuwe objecten. Met behulp van de nieuwste technieken vormen we de Basisregistraties (BGT/BAG). Hiervoor combineren we eigen ingewonnen informatie met open data, topografische metingen, puntenwolken en beelden.

Dynamisch scannen: Mobile Mapping

Een prachtige manier voor het inwinnen van geografische informatie is Mobile Mapping. Met de Leica Pegasus Two combineren we beweging met opnamesensoren (camera’s, laserscanners) én plaatsbepaling (GPS en IMU). De voordelen zijn legio. De tijdsduur van de meting is aanzienlijk korter dan bij traditioneel landmeten. Bovendien is de veiligheid voor weggebruikers en eigen medewerkers veel groter doordat alle data rijdend met het verkeer mee worden ingewonnen. De verkregen data zijn accuraat en worden op kantoor verwerkt tot een uiterst nauwkeurig 3D resultaat. De afstemming tussen de hardware en software is namelijk perfect.

quad Kempkes landmeten

Traditionele, digitale
en innovatieve meetmethoden

Zelfs het traditionele landmeten in het veld gebeurt tegenwoordig met slimme apparaten. We meten met behulp van GPS, een tachymeter (Total Station), terrestrische fotogrammetrie en (digitale) waterpassen.

Statisch scannen

Voor een zeer hoge precisie gebruiken we de Leica RTC360, FARO 3D scanner of het Leica P20 scanstation. Hiermee kunnen we bouwwerken statisch scannen. Het resultaat is een puntenwolk met uiterst hoge precisie. De precisie is zo hoog dat we afbeeldingen kunnen maken die haast op een foto lijken. Maar wel één waarvan elke punt een exact bepaalde positie heeft. Handig voor krommingen zoals de onderzijde van een brug. Met de Leica en FARO scanners brengen we die in enkele seconden op minutieuze wijze in kaart.

Resultaten landmeten

De resultaten van landmeten leveren we in elk gewenst formaat, bijvoorbeeld DGN, DWG, Shape, IFC, IMGEO of NLCS. Uiteraard ondersteunen we BIM met onze objectmodellen in Civil3D of Revit. Met de via Mobile Mapping verkregen gevalideerde puntenwolk, kunnen we meerdere producten leveren. Dit varieert van 3D objectmodellen, GIS, DTM modellen tot 360 graden foto’s van de omgeving. Daarmee bieden we daadwerkelijk meerwaarde voor onze opdrachtgevers op het gebied van inwinnen, ontwerpen, monitoren en analyseren.

Revisiemetingen

Omdat de realisatie van de plannen kan afwijken van de werkelijkheid, worden revisiemetingen uitgevoerd. Revisiemetingen worden ook wel ‘As-Built’ metingen genoemd. Hiermee brengen we de op dat moment bestaande situatie nauwkeurig in beeld. Vaak wordt de data conform gevraagde standaarden opgeleverd, zoals GBKN, BAG, BGT (in 2D en 3D) en met DTB’s voor (Kern)GIS. Door onze jarenlange ervaring in bijvoorbeeld het bijhouden van GBKN en BGT (transitie) weten we hoe we deze data moeten aanleveren.

Deformatiemetingen

Viaducten, portalen, bruggen of andere ‘kunstwerken’ kunnen verzakken. Ingenieursbureaus en aannemers vragen ons daarom regelmatig om een deformatiemeting. Via nulmetingen en vervolgmetingen brengen we eventuele deformatie in beeld. Ook andere bouwwerken kunnen schade oplopen door verzakking, bijvoorbeeld als er in de buurt werkzaamheden worden uitgevoerd.

Wat wij doen

 • Beheer BGT en BAG (mutaties opsporen, inwinnen, verwerken en leveren)
 • DTM metingen
 • Situatiemetingen
 • Profielmetingen
 • Monitoren van bewegingen middels sensoren
 • Deformatiemetingen
 • Data verwerken tot informatie (eigen data, open data en nieuw ingewonnen data)
 • Rioolrevisie
 • Revisiemeting (DTB/KernGIS, etc.)
 • Inpandige metingen
 • Advisering
landmeter - Kempkes Landmeten

Werk waar wij trots op zijn

Kempkes Landmeten werkt door heel Nederland aan geodetische projecten voor gemeenten, Rijkswaterstaat, het Kadaster, ingenieursbureaus, de bouwsector en industrie: