Snel en veilig ontzettend veel data inwinnen

Snel en veilig ontzettend veel data inwinnen

In 2015 bracht Kempkes Landmeten de Waaldijk tussen Tiel en Waardenburg minutieus in kaart. In eerste instantie voor Arcadis in opdracht van Waterschap Rivierenland, waarvoor het landmeetkundig bureau gebruik maakte van een, destijds, revolutionaire techniek. Nu is Kempkes Landmeten direct betrokken bij de uitvoering voor bouwcombinatie Mekante Diek.

“In 2015 zijn we ingeschakeld voor het uitvoeren van de landmeetkundige werkzaamheden op het 19 kilometer lange dijkvak tussen Tiel en Waardenburg”, zegt Rob Kempkes, directeur van Kempkes Landmeten, gespecialiseerd in het inwinnen, uitzetten en vastleggen van data. “We hebben destijds de situatie buiten in kaart gebracht. Vervolgens is daarvan een digitaal terrein model (DTM) gemaakt, dat door het waterschap werd gebruikt voor de aanbestedingsprocedure. Geïnteresseerde aannemers konden aan de hand van het model een prijs bepalen en zich inschrijven voor het project.”

Revolutionaire techniek

Het 19 kilometer lange tracé werd door Kempkes Landmeten in 2015 met behulp van een gloednieuwe scanner in kaart gebracht. “De Leica Pegasus 2 was destijds revolutionair in zijn soort”, weet Rob. “Het toestel verzamelt 1 miljoen punten per seconden met een relatieve nauwkeurigheid op millimeterniveau in X, Y en Z richting. Tegelijk worden ook 360 graden panoramafoto’s gemaakt. Het inwinnen van het dijkvak resulteerde in een gigantische hoeveelheid data, een puntenwolk die wij aan elkaar hebben ‘geregen’ en gebruikt als input voor het DTM.”

Uitzetten en maatvoeren

Ook na gunning aan Mekante Diek is Kempkes Landmeten verantwoordelijk voor de maatvoering op het project. “En dan begint het traject eigenlijk weer van voor af aan, alleen nu werken we zowel voor Mekante Diek als de opdrachtgever”, zegt Jan de Haan, Projectmanager bij Kempkes Landmeten. “Op dit moment loopt er continu één en soms twee maatvoerders op het project die op aansturen van Mekante Diek de punten in het veld uitzetten. En dat kan van alles zijn. Op locaties waar bijvoorbeeld damwanden geplaatst worden of waar tijdelijke havens worden aangelegd. Behalve uitzetten en maatvoeren, controleren we op het project ook de 3D-machinemodellen.”

2 miljoen punten

Zeven jaar geleden zijn we het project begonnen met een revolutionaire techniek, we kunnen het straks ook afronden met de nieuwste ontwikkeling op dit gebied, zegt Machlon Feenstra, Project- en Commercieel manager Scanteam. Kempkes Landmeten heeft namelijk als eerste in de Benelux de Leica Pegasus TRK700 Evo in gebruik genomen. “In vergelijking met de Pegasus 2 een wereld van verschil”, weet Machlon. “Dit toestel genereert 2 miljoen punten per seconde en de panoramacamera levert met 120 megapixels aanzienlijk scherpere foto’s. Op 10 meter afstand kun je de grassprietjes nog tellen, bij wijze van spreken.” Rob vult aan: “Onze scope omvat nu nog het maatvoeren en uitzetten, maar het zou mooi zijn als we kunnen afsluiten met het inwinnen van data voor de revisiemodellen bij de definitieve oplevering. Of mogelijk zelfs tussentijds op de verschillende deelgebieden.”

Het nieuwste Leica-toestel stelt Kempkes Landmeten in staat om creatieve oplossingen te bieden, ook voor de complexe vraagstukken. “Afhankelijk van de situatie, wordt de scanner ingezet op een boot, quad of auto. Op die manier kunnen we op een snelle en veilige manier ontzettend veel nauwkeurige data inwinnen”, besluit Rob Kempkes.