De Club van 49

De Club van 49

header11 - Kempkes Landmeten

De Club van 49

In juni 2020 is Kempkes Landmeten toegetreden tot de Club van 49, een netwerk van bedrijven dat zich actief inzet om de emissie van broeikasgassen in 2030 met 49% te reduceren. Leden van de Club wisselen kennis en ervaringen uit en onderzoeken hoe de 49% reductie tevens is door te vertalen in de bedrijfsketen. De Club van 49 is een initiatief van Leo Smit, CO₂-specialist en oprichter van SmartTrackers. Leden van de Club zetten substantiële stappen om hun CO₂-footprint met 49% te reduceren. Ze focussen zich hierbij met name op maatregelen die verspilling tegengaan.

stippen links - Kemkes

Ketenanalyse

Leden van de Club kijken ook hoe 49% reductie is door te vertalen in de bedrijfsketen. De uitstoot van CO₂ vindt immers plaats in een internationale keten. In die keten wil de Club van 49 meer werk maken van duurzaam inkopen, bijvoorbeeld door andere eisen te stellen aan toeleveranciers of slimmere keuzes te maken in het gebruik van producten

Kennisuitwisseling

Leden van de Club van 49 delen en verspreiden actief hun opgedane kennis en ervaringen. Er zijn jaarlijks meerdere contactmomenten voor overleg over gekozen oplossingen of om hobbels te overwinnen. Deze uitwisseling en afstemming vindt hoofdzakelijk plaats via moderne communicatiemiddelen.

Betrouwbare metingen

Leden van de Club van 49 gebruiken de applicatie SmartTrackers om de CO₂-uitstoot van hun organisatie inzichtelijk te maken. Ze leggen de resultaten vast t.o.v. het gestelde doel en kunnen met heldere cijfers communiceren over de daadwerkelijke voortgang.

Speerpunten van de Club van 49

  1. Langzamer rijden (een kruissnelheid van 100 in plaats van 120 km per uur betekent circa 45% CO₂-reductie).
  2. Minder energie verspillen in gebouwen dankzij slimme automatisering.
  3. Het elektriciteitsnet beter in balans brengen.

Deze oplossingen bieden een grote kans om tegen lage kosten een aanzienlijke CO₂-reductie te realiseren. De Club van 49 biedt ook ruimte voor aanvullende strategieën, mits die voldoende effectief, uitvoerbaar en betaalbaar zijn. SmartTrackers voorziet de leden van concrete tips en oplossingen om tot 49% CO₂-reductie te komen.

Over Kempkes

Kempkes Landmeten is specialist in inwinnen, uitzetten en vastleggen van data. Voor projecten binnen het brede spectrum van de geodesie vertalen we deze data voor uitvoering. Met een landelijk netwerk van talenten en door inzet van de nieuwste technieken bieden we meetkundige oplossingen op maat.

Contact
Kempkes Landmeten
Industrieweg Oost 8
6662 NE Elst (GLD)
T 0488-431415
E kempkes@landmeten.nl
www.landmeten.nl

Over SmartTrackers

SmartTrackers is een uitgebreide en geavanceerde applicatie voor alle metingen en assessments op het gebied van duurzaamheid, veiligheid en CO₂. Ruim 800 bedrijven maken van SmartTrackers gebruik om hun CO₂-footprint in kaart te brengen en te voldoen aan verschillende normen en standaarden, zoals de CO₂-Prestatieladder, EED en de MVO Prestatieladder.

Contact
Gorterplaats 11A
6531 HZ Nijmegen
T 024-2022680
E info@smarttrackers.nl
www.smarttrackers.nl

Over de Club van 49

De Club van 49 is een verzameling bevlogen bedrijven die het doel van 49% CO₂-reductie echt willen halen. Die serieuze stappen willen zetten. En die elkaar helpen, ondersteunen en inspireren.

Contact
Gorterplaats 11A
6531 HZ Nijmegen
T 020-6763517
E info@smarttrackers.nl
www.clubvan49.nl