Kadaster

Kadaster

Prefered Supplier

De rechten op vastgoed worden in Nederland geregistreerd door het kadaster. Wanneer er kadastrale wijzigingen plaatsvinden, bijvoorbeeld door het bouwen of verbouwen van vastgoed of het splitsen van percelen, vinden nieuwe metingen plaats. De meetgegevens worden vastgelegd door het kadaster.

Als preferred supplier krijgen wij wekelijks orders van het kadaster. Ook zijn we bevoegd om namens het kadaster bepaalde metingen direct uit te voeren voor gemeenten, ingenieursbureaus, woningbouwcoöperaties of aannemers.

(Il)legale bouwwerken
en grondgebruik

Bewoners van gemeenten eigenen zich regelmatig stroken gemeentegrond toe. Ook zetten ze al dan niet legale bouwwerken op hun eigen of andermans terrein. Door de kadastrale gegevens regelmatig in kaart te brengen, houden de gemeenten overzicht van wijzigingen en kunnen zij eventueel actie ondernemen. De ervaren kadastrale landmeetkundigen van Kempkes weten wel raad met zowel de metingen als verontruste bewoners.

Bovengrondse
metingen

Naast de bovengrondse registratie van woningen, schepen, luchtvaartuigen, percelen en wegen, legt het kadaster ook de registratie vast van ondergrondse netwerken van kabels en leidingen. Kempkes is een ‘preferred supplier’ van het kadaster voor bovengrondse metingen.

Gecertificeerde medewerkers

De kadastrale werkzaamheden worden uitgevoerd door medewerkers van Kempkes Landmeten, die door het kadaster gecertificeerd zijn. Wij hebben speciale opleidingsprogramma’s ontwikkeld om aan de eisen van het kadaster eisen te voldoen.

Noordzeestrand Kempkes landmetent

Wat wij doen

  • Perceels (eigendoms-)grenzen vastleggen d.m.v. het …
  • Uitvoeren van splitsingen en verificatieposten namens het Kadaster (gecertificeerd)
  • Voorlopige Kadastrale Grenzen (VKG) maken (Splits gecertificeerd)
  • Aanleveren meetgegevens aan derden
  • Illegaal grondgebruik legaliseren
  • Verenigen van percelen
  • Adviseren

Op het kaartje hiernaast zie je ons primaire werkgebied voor het kadaster.

Opleiding kadastraal landmeetkundige

Als preferred supplier van het kadaster leveren wij goed voorbereide kandidaten aan voor de examens van het kadaster. Wanneer de kandidaten de examens succesvol hebben afgerond, krijgen zij het certificaat Landmeetkundige Kadastrale Werkzaamheden. Een eis van het kadaster is dat we kandidaten aanleveren met een slagingspercentage van 80%. Met ons interne opleidingsprogramma borgen wij deze eisen van het kadaster en achten wij het slagingspercentage van 80% realistisch.

Werk waar wij trots op zijn

Kempkes Landmeten werkt door heel Nederland aan geodetische projecten voor gemeenten, Rijkswaterstaat, het Kadaster, ingenieursbureaus, de bouwsector en industrie: