Deformatiemeting deksloof Stompwijk

Deformatiemeting deksloof Stompwijk

In opdracht van Royal HaskoningDHV is een deformatiemeting uitgevoerd van de deksloof aan de Doctor van Noortstraat in Stompwijk.

Aanleiding

De opname is onderdeel van een inspectie voor het beoordelen van de technische staat van de kadeconstructie. Aanleiding van de inspectie is de zwaardere belasting op de aansluitende weg en gebreken aan de deksloof.

Aanpak

Over een lengte van 2 kilometer is de bovenkant van de deksloof gemeten in X, Y en Z door gebruikmaking van waterpassing en tachymetrie. De meting is uitgevoerd op basis van gefundeerde grondslagpunten. De verwerking en kwaliteitscontrole is getoetst in Move3.

De 270 ingewonnen meetpunten worden vergeleken met de voorgaande opname om zo te bepalen of er mogelijk deformatie heeft plaatsgevonden.