Certificering

header11 - Kempkes Landmeten

ISO

ISO


stippen links - Kemkes

ISO certificeringen

De ISO certificaten zijn wereldwijd bekend. De ISO (internationale organisatie voor standaardisatie) ontwikkelt en publiceert normen voor het bedrijfsleven. Het doel is om de samenwerking tussen bedrijven te bevorderen en om consumenten zekerheid te bieden over bijvoorbeeld de veiligheid van een elektrisch apparaat. De normen beperken zich niet tot het maken van veilige producten. Er zijn ook normen opgesteld voor procesmanagement of dienstverlening zoals IT, kwaliteitsmanagement, milieumanagement of voedselveiligheid. Bedrijven met een ISO certificering kunnen aan hun omgeving laten zien dat zij een betrouwbare leverancier en zakenpartner zijn.

Aansprakelijkheid

Met een ISO certificering is de aansprakelijkheid ook beter geregeld. Dit geeft bedrijven het vertrouwen om met een ander bedrijf in zee te gaan. Ze weten dat het gecertificeerde bedrijf solide is. Met een ISO certificaat kun je dan ook je concurrentiepositie versterken. Bij het winnen van aanbestedingen is de certificering een belangrijke factor. Hoofdaannemers en (decentrale) overheid stellen de ISO certificering vaak zelfs als officiële eis, om in aanmerking te komen voor bepaalde opdrachten.


NEN-EN-ISO 9001:2015

NEN-EN-ISO 9001 stelt eisen aan het kwaliteitsmanagementsysteem van een organisatie. Door te voldoen aan deze certificering tonen we aan dat wij producten en diensten leveren op een constant niveau, die voldoen aan de eisen van de klant en uiteraard aan de continu ontwikkelende wet- en regelgeving. Daarnaast zetten we het systeem van NEN-EN-ISO 9001:2015 in om de klanttevredenheid te verhogen, maar ook om onze werkwijzen en systemen te verbeteren. Zo zijn we in staat om telkens een hogere kwaliteit aan onze klanten te leveren en te blijven voldoen aan alle wet- en regelgeving.


NEN-EN-ISO 14001:2015

Het NEN-EN-ISO 14001:2015-protocol draait om het opzetten, implementeren, bijhouden en verbeteren van het milieuzorgsysteem binnen onze organisatie. Zo hebben we ons milieubeleid volgens de richtlijnen van het certificaat geformuleerd en vastgelegd. Met behulp van een milieubeheersysteem houden we de vinger aan de pols omtrent onze milieudoelstellingen, zodat we kunnen zien hoe we onze prestaties verbeteren en onze impact op het milieu kunnen minimaliseren.