Certificering

header11 - Kempkes Landmeten

ISO certificaten

ISO certificaten


Wat betreft kwaliteitsmanagement is ISO 9001 de bekendste internationale norm. Hiermee tonen bedrijven aan dat ze producten of diensten met een consistente kwaliteit kunnen leveren. ISO 9001 heeft als doel om te voldoen aan de door de klant gevraagde kwaliteit van producten en diensten. De norm stelt eisen aan het standaardiseren en het meetbaar en controleerbaar maken van kwaliteitsmanagementsystemen. De norm is in 2015 herzien, vandaar dat ook wel gesproken wordt van de ISO 9001:2015 norm.


ISO 14001: milieu

Met de ISO 14001 certificering laten bedrijven zien dat zij zich verantwoordelijk voelen voor de gevolgen van hun bedrijfsvoering op het milieu. ISO 14001 voorziet in het opzetten, implementeren, onderhouden en verbeteren van een milieuzorgsysteem. Bedrijf leggen milieudoelstellingen vast en formuleren een milieubeleid om die doelstellingen te halen. Met het vastleggen van milieuaspecten en –effecten en programma’s die zijn gericht op continue verbetering van de milieuprestaties, onderscheiden bedrijven zich van andere bedrijven. Het komt steeds vaker voor dat bedrijven ISO 14001 als voorwaarde stellen om met andere bedrijven zaken te doen.