Certificering

header11 - Kempkes Landmeten

CO2 prestatieladder

CO2 prestatieladder


Nog een manier om aan te tonen dat bedrijven de CO2 reductie serieus nemen: de CO2 prestatieladder. Hierin wordt niet alleen de CO2 uitstoot en kosten van de eigen organisatie in kaart gebracht; ook de prestaties van leveranciers en afnemers worden er in meegenomen. Bovendien horen deelnemers transparant te communiceren over alle aspecten en effecten van hun CO2 beleid en zelf met initiatieven te komen voor verbeteringen binnen de keten. Externe audits zien hier op toe en houden de ambitie en toewijding van de organisatie hoog. De certificering voor de CO2 prestatieladder is een aanvulling op de energie- en klimaatdoelen van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Bedrijven met deze certificering hebben vaak een voordeel bij de gunning van aanbestedingen. Het is dan ook het aangewezen duurzaamheidsinstrument voor bedrijfsvoering, projecten en ketensamenwerking.