Certificering

Certificering

header11 - Kempkes Landmeten

Het nut van certificeringen

Doe jij ook het liefst zaken met een betrouwbare zakenpartner, die kwaliteit en service levert en daarbij ook goed zorgt voor medewerkers en omgeving? Hoe weet je van te voren of jouw zakenpartner dezelfde handelswijze hanteert als jij? Onze tip: kijk welke certificaten jouw nieuwe zakenrelatie heeft. In dit artikel bespreken we er een aantal en lees je wat het nut ervan is.

stippen links - Kemkes

ISO certificaten

De ISO certificaten zijn wereldwijd bekend. De ISO (internationale organisatie voor standaardisatie) ontwikkelt en publiceert normen voor het bedrijfsleven. Het doel is om de samenwerking tussen bedrijven te bevorderen en om consumenten zekerheid te bieden over bijvoorbeeld de veiligheid van een elektrisch apparaat. De normen beperken zich niet tot het maken van veilige producten. Er zijn ook normen opgesteld voor procesmanagement of dienstverlening zoals IT, kwaliteitsmanagement, milieumanagement of voedselveiligheid. Bedrijven met een ISO certificering kunnen aan hun omgeving laten zien dat zij een betrouwbare leverancier en zakenpartner zijn.

Aansprakelijkheid

Met een ISO certificering is de aansprakelijkheid ook beter geregeld. Dit geeft bedrijven het vertrouwen om met een ander bedrijf in zee te gaan. Ze weten dat het gecertificeerde bedrijf solide is. Met een ISO certificaat kun je dan ook je concurrentiepositie versterken. Bij het winnen van aanbestedingen is de certificering een belangrijke factor. Hoofdaannemers en (decentrale) overheid stellen de ISO certificering vaak zelfs als officiële eis, om in aanmerking te komen voor bepaalde opdrachten.

VCA veiligheid

Met de VCA , de Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers, worden werknemers in risicovolle werkomgevingen beschermd. Bedrijven met deze certificering bevinden zich bijvoorbeeld in de bouw, petrochemische industrie en offshore industrie. Maar ook in de elektrotechniek en procesbesturing kunnen bedrijven zich VCA laten certificeren, wanneer zij aan de normen…

meer info

CO2 prestatieladder

Nog een manier om aan te tonen dat bedrijven de CO2 reductie serieus nemen: de CO2 prestatieladder. Hierin wordt niet alleen de CO2 uitstoot en kosten van de eigen organisatie in kaart gebracht; ook de prestaties van leveranciers en afnemers worden er in meegenomen. Bovendien horen deelnemers transparant te communiceren…

meer info

ISO certificaten

Wat betreft kwaliteitsmanagement is ISO 9001 de bekendste internationale norm. Hiermee tonen bedrijven aan dat ze producten of diensten met een consistente kwaliteit kunnen leveren. ISO 9001 heeft als doel om te voldoen aan de door de klant gevraagde kwaliteit van producten en diensten. De norm stelt eisen aan het…

meer info

Gecertificeerd zakenpartner

Kempkes is een betrouwbare, gecertificeerde zakenpartner die kwaliteit en service levert en goed zorgt voor mens en milieu. Wij streven naar een duurzame bedrijfsvoering en naar duurzame relaties met onze partners en opdrachtgevers. Laten we samen meetbare resultaten boeken. Met de nieuwste technieken helpen we ook jouw organisatie bij het realiseren van de beste oplossingen.

CO2 prestatieladder; duurzaamheid

Nog een manier om aan te tonen dat bedrijven de CO2 reductie serieus nemen: de CO2 prestatieladder. Hierin wordt niet alleen de CO2 uitstoot en kosten van de eigen organisatie in kaart gebracht; ook de prestaties van leveranciers en afnemers worden er in meegenomen. Bovendien horen deelnemers transparant te communiceren over alle aspecten en effecten van hun CO2 beleid en zelf met initiatieven te komen voor verbeteringen binnen de keten. Externe audits zien hier op toe en houden de ambitie en toewijding van de organisatie hoog. De certificering voor de CO2 prestatieladder is een aanvulling op de energie- en klimaatdoelen van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Bedrijven met deze certificering hebben vaak een voordeel bij de gunning van aanbestedingen. Het is dan ook het aangewezen duurzaamheidsinstrument voor bedrijfsvoering, projecten en ketensamenwerking.

stippen links - Kemkes