Profielen & Duikers Gelderland

Profielen & Duikers Provincie Gelderland

In opdracht van de provincie Gelderland heeft Kempkes Landmeten de watergangen langs de N320, N322, N323 en N835 in beeld gebracht door het meten van profielen en duikers.

Doel

De provincie Gelderland gebruikt de gegevens voor het opstellen van een baggerbestek voor onderhoudswerkzaamheden.

Inwinning

Het gehele traject heeft een lengte van 110 kilometer en bestaat uit 300 sloten en greppels. In totaal zijn er 800 dwarsprofielen en 100 duikers gemeten.

De positie en gegevens van de duikers en profielen worden in het Leica GPS veldboek ingelezen. Op deze manier verzekeren we ons van de juiste duiker en profiel locatie en voorkomen we onnodig zoeken.
Naast het meten maken we voor de beheerder ook een foto van de toestand tijdens de opname.

Levering

Onze software presenteert de profielen en duikers geheel automatisch in een CAD tekening. Samen met de foto’s en een GIS bestand vormt dit de levering aan de opdrachtgever.