Uitbreiding Fresh Forward – Huissen

Uitbreiding Fresh Forward – Huissen

Het Fresh Forward bedrijfspand in Huissen wordt uitgebreid. In de hal en aan de voorzijde van het pand wordt 100m2 extra kantoorruimte gerealiseerd.

Aanpak
Bij een vooronderzoek is er twijfel over de haaksheid van een deel van de bestaande constructie. Bestaande archiefstukken geven hierover geen uitsluitsel. Om de twijfel weg te nemen is door Aannemingsbedrijf Th. Nienhaus besloten om een 3D scan uit te laten voeren.

Inwinning

De bestaande situatie van het pand is gescand tot één grote 3D puntenwolk zodat alles in detail metrisch vastgelegd is. Deze 3D puntenwolk wordt getoetst met het ontwerp.

BIM software
Door gebruikmaking van BIM software waaronder Autodesk Revit, Tekla Structures en Trimble Connect, wordt door clash detection duidelijk dat de tolerantiewaarden van de bestaande constructie zijn overschreden.

Ontwerp aanpassing

Door Tekenburo Ter Maaten zijn vervolgens de aanpassingen van het ontwerp doorgevoerd.

BIM werkt

Dit project toont aan dat BIM werkt: fouten worden in de ontwerpfase voorkomen. Door vooraf de bestaande situatie te scannen en te vergelijken met het ontwerp worden faalkosten voorkomen en kan de planning gehandhaafd blijven.

De bouw

De bouw van het project is inmiddels al gestart en vanuit Kempkes Landmeten verzorgd Max Collin de maatvoering van de heipalen, fundering en ankers.

Meer weten over dit project of hoe wij 3D scannen en BIM in kunnen zetten voor de renovatie of transformatie van uw pand? Neem contact op met projectleider Eric Hummelink.