3D Laserscan Onderstation Lemmer

3D Laserscan Onderstation Lemmer

Uitbreiding onderstation Lemmer

De bestaande 110kV TenneT schakeltuin van onderstation Lemmer bestaat uit 8 velden en wordt uitgebreid met een extra veld. Daarnaast worden de bestaande hoofdrail geleiders over de gehele locatie versterkt. Qirion ontwerpt, bouwt en onderhoudt deze locatie. Dit wordt gedaan om te voldoen aan de verwachte capaciteitsvraag als gevolg van de zonopwek en de industrievraag.

Volledige vastlegging

Qirion heeft als eis dat voorafgaand aan de werkzaamheden de gehele situatie middels laserscanning vastgelegd wordt. Het voordeel van deze aanpak is dat de actuele situatie in zijn geheel en gedetailleerd wordt ingewonnen als één grote samengestelde 3D puntenwolk. Het resultaat zijn honderden miljoenen punten en vele 360-graden foto’s die de dimensies en inhoud van de locatie beschrijven.

Voordeel

Deze aanpak heeft als voordeel dat er ontworpen wordt vanuit de daadwerkelijke huidige situatie en niet vanaf plantekeningen of verouderde onbeheerde gegevens. Dit voorkomt herhaaldelijk veldbezoek en stagnatie tijdens de uitvoering. Faalkosten worden hiermee voorkomen.

Aanpak

Verdeeld over het project worden targets geplaatst die middels een Leica Total Station en GPS in positie en hoogte worden bepaald. Deze tientallen nauwkeurige controlepunten worden niet alleen gebruikt om de puntenwolk samen te stellen tot één homogene puntenwolk maar ook als onafhankelijke controlepunten waarvan het resultaat in een kwaliteitsrapportage worden vastgelegd.

Levering

Het geleverde product is een Autodesk ReCap puntenwolk in RDNAP van vele honderden miljoenen punten die in combinatie met een kwaliteitsrapportage wordt opgeleverd. Qirion gebruikt de puntenwolk 1:1 in Autodesk Revit voor ontwerp/engineering vraagstukken.

Online beschikbaar

Ook bij toekomstige vraagstukken kan de puntenwolk worden geraadpleegd aangezien de gehele locatie in detail is vastgelegd. Ook kan de gehele puntenwolk in een Online Viewer beschikbaar gemaakt worden zodat het op elk systeem geraadpleegd kan worden.

scan-qirion-laserscan-kleur-3D