Park Valkhof Nijmegen

Park Valkhof Nijmegen

In opdracht van Royal HaskoningDHV word gevraagd om de actuele situatie van park Valkhof op te nemen middels 3D laserscanning.

Aanleiding

Het park wordt op diverse locaties in de oude staat terug gebracht. In de ontwerpfase is gebleken dat de bestaande tekeningen elkaar tegen spreken.

Werkzaamheden

Om te voorkomen dat er foutieve aannames worden gedaan is het belangrijk om de actuele situatie in zijn geheel vast te leggen. Dit doen we middels laserscanning. Elk detail wordt middels onze Leica laserscanners vastgelegd en gekoppeld aan een permanente meetgrondslag. Deze grondslag wordt later bij de uitvoering gebruikt om het ontwerp uit te zetten.

Oplevering

Specifieke vragen waar invulling aan gegevens dient te worden is het hoogteverloop van het gehele gebied, de scheefstand van de burchtmuur, drempelhoogtes. Daarnaast worden diverse dwarsprofielen gevraagd om het hoogteverloop goed in beeld te hebben.

De gegevens worden opgeleverd als NLCS situatie tekening en een opgeschoonde en geclassificeerde ReCap puntenwolk. De situatie tekening is de basis voor het ontwerp en de puntenwolk is in bijvoorbeeld AutoCAD Civil 3D te raadplegen als referentie bestand.