Nieuws

header11 - Kempkes Landmeten

Blijven ontwikkelen

Blijven ontwikkelen

Hoewel wij vanuit Kempes Landmeten uitgaan van statische gegevens en het nauwkeurig controleren daarvan middels onze metingen, wil dat niet zeggen dat wij als organisatie stilzitten. In tegendeel. We zijn continu bezig met het verbeteren van onze diensten, onze technieken en onze resultaten. We houden technologische ontwikkelingen scherp in de gaten en maken daar dankbaar gebruik van. Zo blijven we ontwikkelen!

Nieuw managementsysteem

Onlangs ontwikkelden we samen met EsperantoXL een nieuw managementsysteem, dat we konden inzetten bij bijvoorbeeld het Kadaster. De licentie van ons oude systeem verliep bijna en we hadden het gevoel dat het beter kon. Door dat gevoel te staven bij EsperantoXL werd ons vermoeden bevestigd. In samenspraak ontwikkelden we een nieuw systeem, waar zowel wij als onze klanten grote voordelen mee hebben.

Alles in zicht

Dankzij ons nieuwe managementsysteem kunnen wij direct alle gegevens digitaal verwerken. We weten precies wat de status is van een project, waar bijzonderheden zijn en wat er nog moet gebeuren. Voor ons scheelt het een hoop administratieve handelingen: wij kunnen ons meer richten op waar we goed in zijn! Voor onze klanten betekent het nieuwe systeem eigenlijk hetzelfde: ze hebben altijd direct inzicht in de status van het project, inclusief alle verzamelde gegevens. In het huidige systeem hebben we er zelfs voor gezorgd dat ons systeem gegevens kan overdragen naar de systemen van onze klanten!

Wat betekent dit voor de toekomst?

Op dit moment hebben het ons managementsysteem heel gericht toegespitst op de wensen en eisen van bepaalde klanten. Gezien het enthousiasme waarmee ons nieuwe systeem omarmd wordt door zowel onze eigen mensen als onze klanten, hebben we besloten om het door te ontwikkelen naar al onze klanten. We gaan nieuwe elementen toevoegen en uitbreiden, zodat we dit platform kunnen gebruiken voor al onze grotere projecten.